Lätynkääntäjillä on nyt Kestävästi partiossa-tunnus!

14.2.2023

Lätynkääntäjille on myönnetty 14.2.2023 Kestävästi partiossa-tunnus. Tunnus kertoo Lätynkääntäjien ottavan toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen arjen valinnoissa.

Kestävästi partiossa-tunnus on Suomen Partiolaisten myöntämä tunnus, jonka kriteeristö on kehitetty yhdessä WWF:n kanssa. Partiossa jo lähtökohtaisesti toiminnassa pyritään tukemaan kestävän kehityksen periaatteita, mutta tunnuksen saaminen vaatii lippukunnalta tietoista ja aktiivista toimintaa arjen vallinnoissa.

Tunnuksen eri osa-alueet pohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Niissä huomioidaan ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Tunnuksen saadakseen lippukunnan on täytettävä kriteereistä vähintään 25. Tunnus myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Kestävästi partiossa -tunnuksesta ja sen kriteereistä voi lukea tarkemmin Suomen Partiolaisten nettisivuilta.