Lätynkääntäjien tapahtumamaksut

Lätynkääntäjien tilinumero on FI50 5711 6140 0380 07.

Kun maksat leiri-, retki- tai purjehdusmaksun, kirjoita viestiin osallistujan nimi ja tapahtuman ajankohta.

Partiotapahtumat toteutetaan aina mahdollisimman edullisesti ja nollabudjetilla. Jotta rahat riittävät ja kaikilla on mahdollisuus osallistu, olemme laatineet säännöt tapahtumamaksuihin. Sääntöjen olennaisen sisältö selviää tästä kuviosta.

Meripartiolippukunta Lätynkääntäjät ry:n retkien ja leirien yleiset peruutusehdot sekä tapahtumamaksujen periaatteet ja 1.1.2020 alkaen

(Hyväksytty hallituksen kokouksessa 17.11.2019. Tarkistettu ja vahvistettu hallituksen kokouksessa 23.1.2023.)

Lätynkääntäjien tapahtumien yleiset peruutusehdot


1. Mikäli tapahtumaan (esim. retkelle, leirille tai purjehdukselle) ilmoitettu henkilö ei osallistukaan tapahtumaan, on siitä aina tehtävä peruutus tapahtuman johtajalle ennen tapahtuman alkua. Osallistumismaksun maksamatta jättäminen ei ole sama asia kuin peruminen.

2. Mikäli peruutus tehdään ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, osallistumismaksu palautetaan.

3. Sairaustapauksissa osallistumismaksu palautetaan, mikäli huoltaja ilmoittaa tästä tapahtuman johtajalle ennen tapahtuman alkua.

4. Muissa kuin sairaustapauksissa osallistumismaksua ei palauteta.

5. Ilmoittautuminen ei ole voimassa, mikäli osallistumismaksua ei ole maksettu viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Alaikäisen ilmoittautuminen ei ole voimassa ilman huoltajan lupaa.

6. Mikäli Suomen Partiolaisten jäsenmaksu on maksamatta, ei partiovakuutus ole voimassa.


Tapahtumamaksujen periaatteet

Lätynkääntäjien tapahtumamaksujen periaatteet koskevat lippukunnan jäseniä, jotka ovat maksaneet Suomen Partiolaisten jäsenmaksun. Tapahtumalla tarkoitetaan retkeä, leiriä, kilpailua, kurssia tai purjehdusta. Lippukunnan omien tapahtumien osallistumismaksut maksetaan ennen tapahtumaa. Purjehdusmaksujen osalta noudatetaan voimassa olevaa purjehdusmaksujen hinnastoa. 

Maksuvapautukset lippukunnan omista tapahtumista

Lippukunnan omien tapahtumien osallistumismaksuihin voi saada osittaisen tai täyden maksuvapautuksen taloudellisista, terveydellisistä tai sosiaalisista syistä.

Maksuvapautusta tai alennettua hintaa (esim. sisarusalennus) voi pyytää ennen tapahtumaa ilmoittautumislomakkeessa tai ottamalla yhteyttä lippukunnanjohtajaan tai rahastonhoitajaan. Maksuvapautusta voi pyytää partiolainen itse, hänen huoltajansa, ryhmänjohtaja tai tapahtuman johtaja.

Maksuvapautuksia käsittelevät luottamuksellisesti lippukunnanjohtaja ja rahastonhoitaja. Jos maksuvapautusta on pyydetty ilmoittautumislomakkeella, tapahtuman johtaja näkee pyynnön mutta hän ei käsittele sitä. Maksuvapautuksista ja lippukunnan tuesta osallistumismaksuihin on sovittava aina ennen tapahtumaan ilmoittautumista tai ilmoittautumisen yhteydessä.

Vapautusten ja alennusten edellytyksenä on, että lippukunnan taloudellinen tilanne tai tapahtuman budjetti mahdollistaa taloudellisen tuen.

Lippukunnanjohtajan ja vastuullisten johtajien maksuvapautukset (sosiaaliset syyt) 

Lippukunnanjohtaja on vapautettu 50 % osuudella lippukunnan omien tapahtumien osallistumismaksuista.

Lippukunnan tapahtuman vastuullinen johtaja on vapautettu 50 % osuudella tapahtuman osallistumismaksusta. Jos tapahtuman vastuullisia johtajia on useita, alennus jaetaan heidän kesken.

PJ-kurssin johtamistehtävää suorittava saa 100 % maksuvapautuksen johtamistehtävään liittyvän tapahtuman maksusta, jos kyseessä on lippukunnan oma tapahtuma.

Taloudellinen tuki muihin partiotapahtumiin

Suurleirien ym. suurtapahtumien tukemisesta hallitus tekee päätökset tapauskohtaisesti. Tavoitteena on, että lippukunta tukee suurleireille osallistumista. Lippukunnanjohtajan ja vastuullisen johtajan osallistumisen tukemisesta päätetään myös aina erikseen. Päätöksissä huomioidaan suurtapahtuman mahdollinen stipendi/tukijärjestelmä.

Lippukunnan ulkopuolisten (esim. alueen, piirin ja SP:n) partiokurssien osalta lippukunta maksaa 50 % osallistumismaksusta. Suomessa järjestettäviin partiokilpailuihin osallistuvien osallistumismaksusta lippukunta maksaa 50 %.

Kansainvälisistä tapahtumista tehdään päätös aina erikseen Lätynkääntäjien hallituksessa. 

Taloudellinen tuki partion ulkopuolisiin tapahtumiin

Partion ulkopuolinen tapahtuma voi olla esimerkiksi kilpailu, tutustumismatka tai seminaari. Taloudellisesta tuesta päätetään tapauskohtaisesti Lätynkääntäjien hallituksessa. Tuen edellytyksenä on, että lippukunnan jäsen edustaa tapahtumassa lippukuntaa.

Purjeveneen käyttösäännöt ja purjehdusmaksut

(Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.7.2017)

S4ndy on koulutusalus ja se on tarkoitettu partiotoimintaan. Kaikkien purjehdusten on oltava purjehduskalenterissa. Jos yllättäviä lisäpurjehduksia tulee (esim. iltapurjehdus), on niistä tiedotettava avoimesti, jotta mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua. Jos purjehduskalenterin mukaiselle purjehdukselle jää tilaa lippukunnan jäsenien ilmoittautumisten jälkeen, saa osallistujia täydentää muilla osallistujilla.

Mikäli purjehdus tehdään ulkomaille, on aina oltava hallituksen lupa ja purjehduksesta on tehtävä ilmoitus Suomen Partiolaisille.

Purjehdusmaksut vuodesta 2018 alkaen ovat lippukunnan jäsenille ja muille partiolaisille seuraavat:

Viikonloppu 30 €

Vuorokausi 15 €

Päiväpurjehdus (yli 6 h) 5 €

Iltapurjehdus 0 €

Lippukuntalaisten alle partioikäiset lapset hinnoitellaan iän mukaan, 1 € / ikävuosi / vuorokausi

Ei vielä partiolaisille hinta on 1,5 kertainen


Charter-purjehdukset eivät ole mahdollisia, koska veneen pitäisi olla vuokravenerekisterissä ja kipparilla pitää olla charter-veneen kuljettajan lupakirja. Myöskään veneen vuokraaminen yksityiseen käyttöön ei ole mahdollista. Yhteistyökumppaneita voidaan viedä tutustumispurjehduksille maksutta. Hallitus myöntää luvan yhteistyöpurjehduksille.