Lätynkääntäjien toiminta kevään ja kesän 2020 aikana

12.7.2020

Päivitetty 12.7.2020

Lätynkääntäjät käynnistävät jälleen kasvokkain tapahtuvaa toimintaa. Suosimme toimintaa ikäkausiryhmien kesken, jotta osallistujamäärät pysyvät pieninä. Ikäkausiryhmien johtajat tiedottavat ryhmäläisiään toiminnasta. 

Myös purjehdustoiminta pyritään saamaan mahdollisimman pian käyntiin. Jäseniä tiedotetaan purjehduksista lippukunnan nettisivuilla ja somessa kun purjehduksien ajankohdat selviävät. 

 

Lätynkääntäjien hallitus on ohjeistanut toiminnassa noudattamaan SP:n ohjeita seuraavien tarkennusten kanssa:

Toukokuu

 • SP:n ohjeistuksen mukaan Lätynkääntäjien kasvokkain järjestettävä toiminta käynnistetään asteittain 14.5. alkaen.
 • Toukokuun aikana kokoontua voi maksimissaan 10hlö joukolla.
 • Toiminnassa on noudatettava riittävää hygieniaa ja pyrittävä pitämään turvavälit riittävinä.
 • Toukokuun aikana ei järjestetä yön yli kestävää toimintaa.
 • Suositaan toimintaa ikäkausiryhmissä. 
 • Aloitetaan venetalkoot sovittujen johtajiston henkilöiden kesken.

Kesäkuu  

 • 1.6. alkaen voidaan järjestää maksimissaan 50hlö joukolla.
 • Toiminnassa on noudatettava riittävää hygieniaa ja pyrittävä pitämään turvavälit riittävinä.
 • Kesäkuun aikana ei suositella järjestettävän yön yli kestävää toimintaa.
 • Suositaan toimintaa ikäkausiryhmissä, poikkeuksena purjehdukset, jotka järjestetään kaikille avoimina.
 • Purjehduksille voi osallistua maksimissaan 8hlö (=kippari, försti + 6)

Heinäkuu

 • 1.7. alkaen voidaan järjestää yön yli kestävää toimintaa
 • Lätynkääntäjien järjestämien tapahtumien maksimi osaallistujamäärä on 50hlö
 • Toiminnassa on noudatettava riittävää hygieniaa ja pyrittävä pitämään turvavälit riittävinä.

Elokuu

 • Suomen Partiolaiset julkaisetvat uudet toimintaohjeet elokuun alkuun mennessä. Lätynkääntäjissä toimitaan elokuussa tuon ohjeen mukaan.

 

Yleistä

 • Toimintaan saa osallistua vain täysin terveet, oireettomat henkilöt.
 • Lätynkääntäjien peruutusehtoihin tehdään poikkeus toistaiseksi ja peruuttaessaan osallistumisen saa tapahtumamaksun takaisin aina täysimääräisenä.
 • Mikäli tapahtumaan osallistunut henkilö sairastuu tapahtuman jälkeen, toivotaan tästä ilmoitettavan lippukunnanjohtajalle, Heta Pietarinen p. 0400524658.
 • Tiedotusta tapahtuman/purjehduksen hygienia- ja turvallisuusjärjestelyistä tehostetaan, jotta jäsenillä on mahdollisuus arvioida turvallinen osallistuminen.
 • Tapahtuman/purjehduksen vastuullinen johtaja voi käyttää harkintaa tapahtuman henkilömäärää rajatessaan.
 • Tapahtumat voidaan peruuttaa lyhyelläkin varoitusajalla.
 • Etätoimintaa jatketaan, jotta myös he, joille kasvokkain tapahtuvaan toimintaan osallistuminen ei ole mahdollista, voivat olla mukana toiminnassa.

​SP:n ohjeet löytyvät Partio.fi sivustolta.