Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 25.3.2021 klo 17:30
Paikka: Lanatie 5 C, Turku/ Teams

Yhdistyksen hallituksen päätöksen mukaisesti pidetään rekisteröidyn meripartiolippukunnan kevätkokous torstaina 25.3.2020 klo 18:00 osoitteessa Lanatie 5 C (Turku), kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Teamsin välityksellä. Etäyhtyeydellä osallistumista suositellaan vahvasti. Osallistumiseen tarvittava linkki lähetetään yhdistyksen jäsenille lähempänä kokouksen ajankohtaa.

 

MERIPARTIOLIPPUKUNTA LÄTYNKÄÄNTÄJÄT RY                KOKOUSKUTSU

 

Lounais-Suomen partiopiiri

Turku

 

KEVÄTKOKOUSKUTSU

 

Yhdistyksen hallituksen päätöksen mukaisesti pidetään rekisteröidyn meripartiolippukunnan kevätkokous torstaina 25.3.2021 klo 18:00 etäyhteydellä Teamsissä.

Osallistumiseen tarvittava linkki lähetetään yhdistyksen jäsenille lähempänä kokouksen ajankohtaa.

 

ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus

  2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta

  3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

  4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

  5. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen

  6. Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille vuodelle 2020

  7. Lippukunnan edustajien valitseminen Lounais-Suomen partiopiirin kokouksiin

  8. Muut esille tulevat asiat

  9. Kokouksen päätös


 

Hallituksen asettama etäkokouksia koskeva äänestys- ja vaalijärjestysohje.

Kaarinassa 9.3.2021 yhdistyksen hallituksen puolesta


 

Laura Roivas

Lippukunnan sihteeri