Satahangalle lähtevien kokous!

25.7.2013 klo 18

Pakataan yhteiset tavarat, jutellaan yleisistä leiriasioista ja viime hetken infot (bussikuljetus jne). Kaikki leiriläiset paikalle!

Jos tulee jotain kysyttävää ennen/jälkeen kokouksen, ota yhteyttä Suskiin!